Bloeddrukmeting

De bloeddruk wordt gevormd door de slagkracht van het hart en de weerstand van de slagaders.
Als het hart slaat, is dit voelbaar als de polsslag. Bij katten is de frequentie hiervan normaal 120-180 slagen per minuut, hoewel deze hoger kan zijn bij onder andere stress, opwinding of ziekte. De druk die bij de polsslag wordt gevormd in de arteriën is de zogenaamde systolische bloeddruk en deze kunnen we meten. Bij katten is een normale bloeddruk tussen 120 en 160 mmHg.

Waarom meten?

De bloeddruk kan verlaagd of verhoogd zijn. Symptomen van een te lage bloeddruk kunnen zijn: slapte, flauwte en/of sufheid. Mogelijke oorzaken zijn een hartprobleem, bloeding of bij erge ziekte. Een te lage bloeddruk komt bij katten nauwelijks voor.
Een te hoge bloeddruk komt, vooral bij oudere katten, echter wel vaak voor. Vaak gaat dit samen met een andere ziekte. De meest voorkomende ziektes waarbij dit zo is zijn nierproblemen, hartproblemen en een te snel werkende schildklier. Maar soms hebben oudere katten een te hoge bloeddruk zonder aanwijsbare oorzaak. Symptomen van een te hoge bloeddruk zijn: slechter zien tot zelfs acute blindheid, bloedingen in het oog, een zwalkende 'dronkemans'gang, abnormaal gedrag (angstig, onrustig of juist afwezig gedrag met sloomheid en wegkruipen). Soms lijkt het alsof de kat niet weet waar hij is. Ook kan er een verslapte achterhand aanwezig zijn.

Meestal valt een te hoge bloeddruk pas op als de kat plots blind wordt of een hersenbloeding krijgt.  Maar hoe eerder we een te hoge bloeddruk kunnen vaststellen, hoe kleiner de kans op (blijvende) orgaanschade aan ogen, nieren, hart of hersenen!

Hoe wordt de bloeddruk gemeten?

Een bloeddrukmeting bij uw kat lijkt eigenlijk veel op een bloeddrukmeting bij mensen: we brengen een zogenaamde cuff aan rond een voorpootje of staart en pompen deze op tot er geen bloeddoorstroming meer is. Vervolgens laten we de cuff langzaam leeglopen tot de polsslag weer is teruggekeerd is. Zo doen we minstens 5 metingen.
Het is heel belangrijk voor een betrouwbare meting dat uw kat wat 'geacclimatiseerd' is aan de omgeving in de kliniek. Daarom vragen we u om een kwartier op voorhand te komen, zodat uw kat wat kan bekomen van de rit naar de kliniek en wat kan wennen aan de geurtjes en geluiden in de spreekkamer. De meting zelf duurt maar enkele minuten en is niet pijnlijk.
De normale bloeddruk bij de kat is tussen 120 en 160 mmHg. Boven de 200 mmHg is een sterk verhoogde bloeddruk. Omdat een te hoge bloeddruk vaak het gevolg is van een ziekte, willen we meestal ook een bloed- en urineonderzoek uitvoeren om een mogelijke oorzaak te vinden.


Behandeling

Wanneer blijkt dat de bloeddruk verhoogd is, kunnen we deze verlagen met medicijnen. Symptomen zoals de dronkemansgang zullen snel verdwijnen. Slecht zicht of blindheid genezen trager of in sommige gevallen niet (zoals wanneer het netvlies is losgelaten). Veel blinde katten leiden echter wel een goed en 'katwaardig' bestaan.
Als er een bijkomende ziekte is, zoals nierziekte of een te snel werkende schildklier, zullen we deze ook willen behandelen met medicatie of een aangepast dieet. Omdat een te hoge bloeddruk juist schadelijk is voor de nierfunctie, is het heel belangrijk in de behandeling hiervan om de bloeddruk te verlagen.
Regelmatige controles van de bloeddruk zijn noodzakelijk, want deze mag natuurlijk ook niet te laag worden. Bij elke controle wordt gekeken of de medicatie aangepast moet worden.

Meer info?

Voor meer vragen over de behandelmogelijkheden neem gerust contact met ons op of maak een afspraak.