Patella luxatie

Bij patella luxatie is sprake van een te ‘losse’ knieschijf. Deze aandoening zien we vaak bij honden, maar komt zeker ook bij katten voor. Zonder de juiste behandeling, zal deze aandoening verergeren.

De knieschijf ligt normaal gesproken in in een kraakbeengroef (rolkam) van het onderste gedeelte van het bovenbeen.  Als de knieschijf uit de geul schiet, gaat de hond hinkelen of mank lopen. Deze afwijkingen zijn meestal aangeboren. Daarom ontstaat de kreupelheid vaak al op jonge leeftijd. Vaak zien we een te ondiepe geul of zelfs een volledig ontbrekende geul. Een aangeboren verkeerde stand van boven- en onderbeen kan er voor zorgen dat de knieschijf steeds uit de geul wipt. Sommige hondenrassen zijn hier gevoeliger voor dan andere rassen. Heel af en toe kan de knieschijf ook gaan ‘ontsporen’ doordat het gewrichtskapsel is gescheurd, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk.


Eerst wordt u huisdier orthopedisch onderzocht, daarna zal er, indien nodig, een rontenfoto gemaakt worden om evt. andere knieproblemen uit te sluiten en een indruk te krijgen van de aanwezige slijtage in de knie.
Daarna wordt de ernst van de luxatie vastgesteld:
Graad 1: de knieschijf kan handmatig uit de geul gedrukt worden, maar zal bij loslaten vanzelf terugschieten.
Graad 2: de knieschijf schiet al uit de geul wanneer de knie wordt gebogen en gedraaid.
Graad 3: de knieschijf ligt permanent naast de geul, maar kan nog wel handmatig teruggeduwd worden.
Graad 4: de knieschijf ligt permanent naast de geul en is ook niet meer terug te duwen.

Aan de hand van de graad van de luxatie wordt besproken of een operatie noodzakelijk is.

Meer info?

Voor meer vragen over de behandelmogelijkheden neem gerust contact met ons op of maak een afspraak.