Nierfalen

Een andere naam voor deze aandoening is chronische nierziekte (chronic kidney disease, CKD). Dit is een ziekte waarbij de nieren steeds minder goed gaan werken. Het ontstaat langzaam en helaas ongeneeslijk. Het komt meer voor bij katten dan bij honden.

De nieren zijn de organen die het bloed filteren en vrijmaken van afvalstoffen. Die afvalstoffen komen in de urine terecht en worden uitgescheiden door het lichaam. Als de nieren niet goed meer functioneren, dan stapelen deze afvalstoffen zich op in het lichaam. Het dier krijgt hier last van, dit uit zich soms in misselijkheid met minder eten en/of braken tot gevolg en vermageren.
We kunnen in het bloed meten hoe het met de nieren gesteld is. Hierbij meten we de SDMA, de ureum-waarde en de creatinine. Vooral de SDMA en de creatinine zeggen veel over hoe het gesteld met het nierweefsel. De SDMA is de waarde die het eerst verandert en dus het vroegst eventuele aantasting van het nierweefsel aantoont. De creatinine stijgt pas als > 75% van de nierfunctie aangetast is.

De ernst van de nierziekte kan je bepalen door een paar belangrijke zaken te meten:
 • SDMA-waarde in het bloed
 • creatinine; creatinine is een afbraakproduct uit spierweefsel en wordt door het lichaam met een vrij constante snelheid geproduceerd, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid spieren. Het wordt in de nier uitgescheiden
 • ureum; ureum komt vrij in het lichaam door de verwerking van eiwitten. Bij nierschade stijgt de hoeveelheid van deze afvalstoffen in het bloed
 • de bloeddruk; net zoals bij mensen, kunnen we bij katten de bloeddruk meten. We weten dat een hoge bloeddruk erg slecht is voor de nieren. Dit is omdat de nieren zo goed doorbloed zijn en een erg fijn bloedvatennetwerk hebben. Als de bloeddruk te hoog is, is het dus belangrijk voor de nieren dat deze verlaagd wordt met medicijnen
 • Het soortelijk gewicht van de urine: dit is de mate waarin de urine geconcentreerd wordt door de nieren. Als je weinig drinkt, is je urine tenslotte geler dan als je veel drinkt. Van water is deze waarde 1000. Hij moet bij de kat groter zijn dan 1.035. Dit meten we dus in de urine
 • het eiwitgehalte in de urine. Normaal moeten er in de urine maar weinig eiwitten zitten. Als de nieren minder goed gaan werken, kunnen ze eiwitten gaan 'lekken'. Dit kunnen we meten in de urine. Uw huisdier kan ook vermageren doordat het eiwitten verliest op deze manier. Om het eiwitverlies te verminderen bestaat er ook een medicijn dat speciaal ontwikkeld is voor katten met nierziekte.

De behandeling

Natuurlijk is het belangrijk om te weten wat u kan doen om uw kat te helpen als hij/zij chronische nierinsufficiëntie heeft. Zoals al eerder vermeld is deze ziekte helaas ongeneeslijk. Maar u kunt uw huisdier wel ondersteunen, de levenskwaliteit verbeteren en meestal ook het leven verlengen!
Als uw huisdier misselijk is en/of slecht eet, is het allereerst belangrijk om dit te behandelen: hij/zij krijgt medicijnen mee die de misselijkheid onderdrukken en de eetlust weer op kunnen wekken. Niet of slecht eten is namelijk heel slecht voor een kat.

Daarnaast is het belangrijk om de nieren te ondersteunen met een nierdieet. In dit speciale dieet zit minder zout, minder fosfaat en minder eiwitten, zodat verdere nierschade via die weg voorkomen wordt. Van het nierdieet is wetenschappelijk bewezen dat het werkt.

Ook kunt u een eventuele te hoge bloeddruk behandelen met bloeddrukverlagende medicijnen (dit is meestal een drankje) en kan eiwitverlies via de nieren aangepakt worden met medicatie.

Als u zelf ook graag meer wil lezen, kan dat op de website iris-kidney. Deze website is van de internationale associatie die zich bezighoudt met nierziekte bij katten en honden (International Renal Interest Society). Het is wel in het Engels, maar we kunnen u er wel bij helpen als het nodig is. Hieronder alvast de vertaling van de belangrijkste begrippen:

 • Urine specific gravity: het soortelijk gewicht van de urine
 • Blood pressure, BP: bloeddruk
 • UP/C: maat voor het eiwit gehalte in de urine
 • radiographs: röntgenfoto's
 • ultrasound: echografie
 •  urine culture: het kweken van de urine voor bacteriën
 •  azotaemia: het stijgen van de ureum en de creatinine in het blood

Enkele links van die website:

- Het stageren van de nierziekte
- De behandeling van nierziekte

Meer info?

Voor meer vragen over de behandelmogelijkheden neem gerust contact met ons op of maak een afspraak.