Orthopedie

logo ark

Wat is Orthopedie?

Wij komen regelmatig afwijkingen en  ziekten van het steun- en bewegingsapparaat tegen. Ziekten aan het bewegingsapparaat worden vaak gekenmerkt door pijn; dieren komen niet overeind, bewegen minder of kunnen kreupel lopen. Soms is het noodzakelijk om röntgenfoto’s te maken om de oorzaak van de kreupelheid op te sporen. Hiervoor beschikken wij over een digitaal apparaat. Indien nodig kunnen röntgenfoto’s gemakkelijk met specialisten overlegd worden.
Vaak zal een bewegingsadvies gecombineerd met geschikte medicatie een oplossing bieden. In sommige gevallen zal een operatie noodzakelijk zijn om de klachten te verhelpen.

Welke behandeling kunnen wij uitvoeren?

Botbreuk

De diagnose van een botbreuk of fractuur kan gemakkelijk gesteld worden door middel van een röntgenfoto. De behandeling hiervan is sterk afhankelijk van de soort breuk en waar deze zich bevindt. In de meeste gevallen zal een operatie geadviseerd worden.

Met behulp van beenpennen, beenplaten en beenschroeven kunnen wij de breuk weer herstellen. In sommige gevallen is het noodzakelijk op patiënten door te sturen naar een specialist voor behandeling.

Gescheurde Kruisband

Een gescheurde kruisband is bij de hond een veel voorkomende oorzaak van kreupelheid in de achterpoot. Deze kreupelheid ontstaat plotseling. De oorzaak is meestal een verkeerde beweging of een te wilde stoeipartij. Gescheurde kruisbanden kunnen bij alle rassen voorkomen. Sommige rassen zoals de Boxer en de Rottweiler, zijn er echter gevoeliger voor.

14308DI_ziva

Indien de kruisband geheel gescheurd is zal een operatie noodzakelijk zijn. Hiervoor zijn meerder technieken ontwikkeld. In het verleden werd voornamelijk geprobeerd de kruisband te vervangen. Nadeel daarvan is dat er op den duur toch artrose optreedt. Tevens komt het bij een deel van de patiënten voor, dat de kunstkruisband terug losraakt. Het herstel van de hond bij deze techniek duurt minstens enkele maanden.

Een moderne techniek is de TTA. De techniek is erop gericht dat de kniepees meer onder spanning komt te staan door het bovenste voorste gedeelte van het scheenbeen gedeeltelijk door te zagen en naar voren te plaatsen. Deze operatie heeft een groot aantal voordelen ten opzichte van de vroegere technieken. Na de operatie lopen de dieren al heel snel goed. Complicaties na de operatie worden veel minder vaak gezien en artrose treedt maar bij enkele patiënten op.

tta

De TTA ingreep wordt uitgevoerd op de kliniek in Terneuzen. Patiënten worden ’s morgens geholpen en gaan in de loop van de middag weer naar huis. Tijdens de revalidatieperiode worden patiënten begeleid.

Behandeling van artrose; ACP therapie

Een andere veel geziene vorm van gewrichtsontsteking is artrose. Artrose komt m.n. voor bij oudere dieren, maar ook jongere dieren kunnen ermee te maken krijgen. Artrose is een slijtageproces in het gewricht dat onomkeerbaar is. Met juiste medicatie en ondersteuning kan het proces van artrose wel sterk worden afgeremd en pijnklachten aanzienlijk worden verminderd.

Een nieuwe therapie die we inzetten bij artrosepatiënten is de ACP therapie. ACP staat voor Autologus Conditioned Plasma ook bekend als PRP (Platelet Rich Plasma).

Hoe werkt ACP?

Het genezingsproces van beschadigt of ontstoken weefsel doorloopt een reeks complexe en zeer nauwkeurig geregelde processen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de bloedplaatjes (trombocyten). Op de plek van het letsel leveren de geactiveerde bloedplaatjes groeifactoren af, die de pijnlijke ontstekingsreactie afremmen en de heropbouw van het beschadigde weefsel in gang zetten.

ACP bevat een hoge concentratie groeifactoren die het natuurlijk herstel van weefsel stimuleren.

Wat gebeurt er tijdens een ACP behandeling?

  • Er wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen (15 ml).
  • Vervolgens wordt dit bloed 5 minuten gecentrifugeerd om zo het bloedplasma en de bloedplaatjes met groeifactoren in geconcentreerde vorm te kunnen scheiden uit het bloed.
  • Tenslotte wordt het plasma met de bloedplaatjes en groeifactoren in het
    aangedane gewricht geïnjecteerd.

Wat zij de kosten van de ACP therapie?

De kosten van de ACP-therapie zijn 150 euro per behandeling. Voor een optimaal resultaat worden twee behandeling met een tussentijd van 2-3 weken geadviseerd.