PennHIP Heuponderzoek

Heupdysplasie

Heupdysplasie is een pijnlijke gewrichtsaandoening van de heupen. We zien heupdysplasie voornamelijk bij de grotere hondenrassen maar ook bij kleinere honden kan het voorkomen.

Als een hond heupdysplasie heeft, past de heupkop niet goed in de heupkom of zit deze te los. Hierdoor kan de heupkop geheel of gedeeltelijk uit de kom schieten. Het eruit schieten doet pijn. De kans op artrose van de heupen neemt toe naarmate de heupkop minder strak in de kom zit. Dus hoe meer speling in het heupgewricht, hoe groter de kans op artrose. Op oudere leeftijd kan deze artrose voor pijnklachten zorgen.

Met behulp van röntgenfoto’s kan de diagnose HD gesteld worden. Er wordt dan gekeken of de heupkop goed in de kom ligt en of er aanwijzingen zijn voor artrose. Meestal worden foto’s voor screeningsdoeleinden gemaakt op een leeftijd van 1-2 jaar. Een andere methode om de kwaliteit van de heupen te beoordelen is de PennHIP-methode. Dit is een betrouwbaardere methode om bij jonge honden (vanaf 16 weken) de kwaliteit van de heupen te bepalen. Als er aanwijzingen zijn voor het mogelijk ontstaan van heupdysplasie, dan kan er ook tijdig worden ingegrepen.


Hoe werkt de PennHIP-methode?

PennHIP meet die speling in het heupgewricht. De mate van speling geeft een zeer betrouwbare voorspelling van de kans op HD. Onder sedatie worden 3 röntgenfoto’s gemaakt:

  • een traditionele gestrekte heupfoto om te kijken of er artrose in de heupen aanwezig is.
  • een foto waarbij de heupen in de kom gedrukt, worden: de compressiefoto.
  • een foto waarbij de heupen met behulp van een zogenaamde distractor zo ver mogelijk uit elkaar gedrukt worden: de distractiefoto.

Hoe vindt de beoordeling van de röntgenfoto’s plaats?

De foto’s worden beoordeeld in de Verenigde Staten. Uit het verschil tussen de distractie- en de compressie-opname kan de “laxity” (=speling) berekend worden. De maat voor deze speling is de distractie index (D.I.). Een hond met veel speling heeft een heel grote kans op het ontwikkelen van HD op latere leeftijd.

De uitslagen worden vermeld op een certificaat met daarop de distractie-index en de gemiddelde waardes van het ras. Zo kan er gezien worden of de hond slechter of beter scoort dan het gemiddelde (ook belangrijk i.v.m. fokbeleid).

Meer info?

Voor meer vragen over de behandelmogelijkheden neem gerust contact met ons op of maak een afspraak.