Echografie

Hoe werkt een echo?

Het echo-apparaat zendt geluidssignalen uit die weerkaatst worden door de organen, en zo weer opgevangen worden door het echo-apparaat. Deze maakt van de teruggekaatste signalen weer een beeld.

Waarom een echografisch onderzoek?

Het echografisch onderzoek wordt het meeste ingezet om aandoeningen van de buikholte of het hart te beoordelen. Op een relatief eenvoudige manier kunnen afwijkingen aan organen zoals lever, nieren, milt, hart en prostaat worden vastgesteld. Ook kan een drachtigheid worden vastgesteld.
Echo-onderzoek kan soms een röntgenfoto vervangen, maar beide technieken vullen elkaar ook heel vaak aan bij de diagnostiek.deark-7095742371711775311_16.13

Voorbereiding voor echografie

Voor het onderzoek van de buikholte is het belangrijk dat de patiënt nuchter is. Voor onderzoek aan de urinewegen moet de blaas gevuld zijn, dus mag er van te voren niet geplast worden door de patiënt. Het echografisch onderzoek is niet pijnlijk en kan bijna altijd plaatsvinden zonder sedatie. Op de plaats van het onderzoek wordt de vacht geschoren en een speciale gel aangebracht, zodoende kan het beste beeld door de echo gevormd worden.

Resultaat

Aan het einde van het onderzoek worden de resultaten hiervan meestal direct met u besproken. In geval van een hartecho worden er metingen opgenomen tijdens het onderzoek. Deze moeten eerst verwerkt worden en dan wordt de definitieve uitslag later met u besproken.