Schildklierproblemen bij de kat

Behandeling met tabletten

Bij uw kat is hyperthyreoïdie vastgesteld. Deze aandoening houdt in dat de schildklier te snel werkt. In 99% van de gevallen betreft het een goedaardige tumor en is goed onder controle te krijgen.
Er zijn 4 manieren om deze aandoening te behandelen:

  • Tabletten
  • Jodiumarm voer
  • Operatief de schildklier laten verwijderen
  • Radioactief jodium behandeling

U heeft gekozen om met tabletten te gaan behandelen.

De tabletten dienen 2x per dag ingeven te worden, met een tussentijd van 12 uur. Kijkt u goed welk tijdstip geschikt voor is.
Belangrijk om te weten is of de ingestelde dosering de juiste is. Er zullen daarom een aantal controles moeten plaats vinden. Tijdens deze controles wordt er bloed afgenomen om de schildklierwaarde te bepalen. Op deze manier kunnen we bepalen of de dosering juist is of dat deze bijgesteld moet worden.
De eerste controle is 3 weken na het starten van de medicatie. Afhankelijk van de uitslag wordt hierna een vervolg afspraken gemaakt. Als uw kat eenmaal goed ingesteld is op de medicatie, is het advies om ieder kwartaal een controle van het bloed te laten uitvoeren.

De tabletten mogen NIET gebroken worden of verpulverd. Wilt u zwanger worden of bent u zwanger? Draag dan handschoenen als u de tabletten geeft.

Meer weten of hyperthyreoïdie bij katten?