Mag ik een zalfje?

Vaak krijgen wij het verzoek om medicatie klaar te zetten voor een dier dat wij niet onderzocht hebben. Het gaat dan om een zalfje voor het oog of de oren of medicatie tegen de jeuk

Er zijn 2 belangrijke redenen waarom wij dit niet doen:

  • De overheid heeft duidelijk regels vastgesteld om te zorgen dat de verstrekking van diergeneesmiddelen zorgvuldig verloopt. Daarbij gaat het erom dat er ‘garanties’ worden geschapen, dat diergeneesmiddelen op zorgvuldige wijze worden toegepast bij dieren en dat in geen geval onnodig diergeneesmiddelen worden voorgeschreven. Dit alles om schade aan de gezondheid van mens (denk hierbij aan resistentie-opbouw tegen geneesmiddelen) en dier, en schade aan het milieu te voorkómen. Aan deze regelgeving moeten wij ons houden.
  • Er kunnen door het verstrekking van medicatie aan patiënten, zonder deze onderzocht te hebben, ernstige gezondheidsrisico’s ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het geven van een oorzalf aan een patiënt met een doorgebroken trommelvlies; dit kan leiden tot ernstige hersenletsel, of het gebruiken van een verkeerd gekozen oogzalf; dit kan leiden tot verlies van het oog.

    Als wij uw huisdier al lang niet gezien hebben, dan zullen wij een volledig lichamelijk onderzoek uitvoeren voordat we overgaan tot verstrekking van medicatie. Voor een dier dat we regelmatig zien met dezelfde terugkerende klacht (denk aan een chronische oorontsteking) zullen wij, zolang er geen overige klachten zijn, alleen het oor behandelen en geen volledig consult rekenen.

    Op deze manier proberen wij voor u de kosten zoveel mogelijk te beperken zonder concessies te doen aan de kwaliteit van zorg.


    Lees hier meer over het voorkomen van antibiotica-resistentie.