Disclaimer

Dierenkliniek De Ark besteedt veel aandacht aan de volledigheid en juistheid van de op deze website aanwezige informatie. Ondanks dat we proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden kan niet ten alle tijden voorkomen worden dat informatie incorrect of verouderd is, of dat er informatie ontbreekt.

Dierenkliniek De Ark stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voort zou vloeien uit het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Iedere aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van bovengenoemde diensten van derden wijzen wij van de hand. Bij gebruik van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, gebeurt dat voor eigen rekening en risico van de gebruiker van deze website.

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om alle informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.